Blog Hlineckého spolča alias postřehy, články, všechny možné texty, které mají cokoliv společného s Hlineckým spolčem :)

Texty k přečtení na nejbližší animátorské

Připravujeme se na setkání o PROROCÍCH... je to vášnivé poznávání! věřte mi! :)

akorát tak se nám poskládalo, že od 2. postního týdne začíná taková "jízda s proroky" , tak jedem...!!!!

K přečtení:

Nedělní Evangelium (2 neděle postní) Mk 9,2-10 - Mojžíš a Eliáš - nejvýznamnější Proroci podle biblické tradice - lidé, kteří mluvili s Bohem a lidu zprostředkovávali Boží slovo a příkazy.

2. postní týden

ponděli - Dan 9, 4b - 10

úterý - Iz 1, 10.16-20

středa - Jer 18, 18-20 nářky a vyznání před Hospodinem (jiné: 11, 18-12, 6; 15, 10-21; 17, 14-18; 18, 18-23; 20, 7-18; proto soustřeď se na texty soboty 4. postního týdne (Jer 11, 18-20) a pátek 5. postního týdne (Jer 20, 10-13)

čtvrtek - Jer 17, 5-10

pátek - Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28 - není to text proroka, ale je prorocký (pomáhá pochopit Ježíše a jeho osud). zkus pochopit jaká je analogie mezí Josefem a Ježíšem, mezi Josefem a jinými proroky, a jak stačíš, tak i další analogie... ;) upozorňují na sumu peněz, za kterou bratři prodali Josefa... co ti to připomíná? zkus ještě odpovědět - co pro křesťana je, ve své podstatě, proroctví?

sobota - Mich 7, 14-15.18-20

3. postní týden

neděle - Ex 20, 1-17 to také není typické "čtení z knihy proroka", ale obsahuje něco, co je neodmyslitelnou součásti prorockého povolání.... a víš to z 2 neděli postní. o co tedy jde

útery Dan - 3, 25.34-43

středa - viz poznámka k neděli 3. týdne - Dt 4, 1.5-9

čtvrtek - Jer 7, 23-28

pátek - Oz 14, 2-10 taková zajímavá věc: Ozeáš měl ženu, která mu nebyla věrná, co ho strašně zraňovalo. byl ale vytrvalý ve své lásce a milosrdně ji odpustil, co vzbudilo v ní takovou vděčnost a lásku, že už nikdy nezatoužila po jiném muži. v textu knihy je to velmi patrné... je to Kniha Života!

sobota - Oz 6, 1-6 - viz poznámka z pátku...

4. postní týden

ke klíčovým textům v tomto týdnu patří nedělní Evangelium z ročního cyklu A a to se může číst i letos, presto že je rok B - Jan 9, 1-41- tady uzdravený konstatuje o Ježíši zajímavou věc... jj, jen si to přečti ;) co myslíš, proč tak o Ježíši řekl?

i v Evangeliu na letošní rok - cyklus B - Jan 3, 14-21 - Ježíš jedná jako Prorok... co o tom vypovídá? 

pondělí - Iz 65, 17-21

úterý - Ez 47, 19-.12

středa - Iz 49, 8 - 15

čtvrtek - Ex 32, 7-14 - druhý klíčový text tohoto týdne je o prorockým jednání Mojžíše jako prostředníka Hospodinových pokynů pro lid a zároveň obhajoby lidu před rozhněvaným Hospodinem.

sobota - Jer 11, 18-20

5. postní týden

neděle - Jer 31, 31-34; ale i ten týden se můžou číst čtení z ročního cyklu A - Ez 37, 12-1

pondělí - Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33-62

úterý - Dan 3, 14-20.91-92.95

pátek - Jer 20, 10-13

sobota - Ez 37, 21-28

Svatý týden

Květná neděle - Iz 50, 4-7

pondělí - Iz 42, 1-7

úterý - Iz 49, 1-6

středa - Iz 50, 4-9a

čtvrtek - Iz 60, 1-3a.6a.8b-9 a v Evangeliu - Lk 4, 16-21 je "skrytý" další zajímavý trik - naplnění proroctví ohlášené prorockým způsobem a největším z proroků... páni, to je výkon!

V e l i k o  n o č n í   t r i d u u m

zelený ctvrtek - Ex 12, 1-8.11-14 - prorocké slovo, kterým Hospodin ustanovuje PESACH - používá pro to Mojžíše (pro provedení, sdělení a vysvětlení)

velký pátek - Iz 52, 13-53, 12

bílá sobota - Iz 54, 5-14; 55, 1-11; 12, 2-3.4abcd.5-6; Ex 14, 15-15, 1; Bar  3, 9-15.32-4, 4; Ez 36, 16-17a.18-28

Zobrazeno 1976×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona